Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Lekcje pojedyncze nagrane

 • Analiza autorskiego arkusza maturalnego z chemii. Czas trwania: 2:00

 • Analiza autorskiego arkusza maturalnego z chemii. Czas trwania: 2:00

 • Omówienie najważniejszych doświadczeń w chemii organicznej ,odróżnianie obserwacji od wniosków, prawidłowe formułowanie wniosków. Czas trwania: 1:57

 • Omówienie najważniejszych doświadczeń w chemii nieorganicznej ,odróżnianie obserwacji od wniosków, prawidłowe formułowanie wniosków. Czas trwania: 2:22

 • Na tej lekcji będziemy omawiać schematy rozwiązywania popularnych zadań. Czas trwania: 2:55

 • Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania analizując tekst wprowadzający i selekcjonując informacje. Czas trwania: 2:28

 • • Izomeria konstytucyjna • Izomeria cis-trans • Izomeria optyczna i chiralność cząsteczek Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania: 1:57

 • • Otrzymywanie amin alifatycznych i aromatycznych • Typowe reakcje amin i amidów • Właściwości mocznika i reakcja kondensacji • Omówienie zasadowych właściwości amoniaku i amin
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania: 1:32

 • • Budowa cząsteczek estrów i wiązania estrowego; nazewnictwo • Reakcja estryfikacji • Hydroliza kwasowa i zasadowa estrów • Budowa tłuszczów stałych i ciekłych oraz ich właściwości • Utwardzanie tłuszczów ciekłych • Reakcja zmydlania tłuszczów • Substancje powierzchniowo czynne i proces usuwania brudu •
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne.
  Czas trwania: 1:43

 • • Otrzymywania kwasów z alkoholi i aldehydów • Omówienie budowy kwasów organicznych  • Właściwości redukujące kwasu mrówkowego • Właściwości kwasów • Podobieństwo we właściwościach chemicznych kwasów nieorganicznych i kwasów karboksylowych • Odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych • Otrzymywanie mydeł • Budowa dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów, na przykładzie kwasu mlekowego i salicylowego • Fermentacja alkoholowa i octowa
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania:  1:47

 • • Otrzymywanie aldehydów i ketonów • Budowa aldehydów i ketonów i ich właściwości • Omówienie prób Trommera i Tollensa
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania:  1:47

 • • Właściwości alkoholi na przykładzie metanolu i etanolu • Porównanie właściwości fizycznych i chemicznych etanolu, glikolu etylenowego i glicerolu • Różnice między fenolami a alkoholami
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania:  1:37

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję