Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Plan działania 2 (01.10 – 31.10)

Plan działania 2 (01.10 – 31.10)

Wrzesień za nami i Wami. Ruszamy wiec z nową porcją materiału do powtórzenia, aby sprawniej się nam pracowało podczas lekcji online. Oczywiście znowu jest tego „trochę” – ale wierzę, że wspólnymi siłami dacie wszyscy radę.

Plan w formie pliku pdf znajduje się na naszej grupie wewnętrznej na FB „Matura 2019 – Powtórka z chemii” w zakładce Pliki.

Plan działania (1.10 – 1.11)
opracował Damian Mickiewicz

 

1. Roztwory i mieszaniny niejednorodne reakcje zachodzące w roztworach wodnych

 • wymienić różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin;
 • wykonać obliczenia związane z przygotowaniem, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów z zastosowaniem pojęć stężenie procentowe i molowe;
 • zaplanować doświadczenie pozwalające otrzymać roztwór o zadanym stężeniu procentowym i molowym;
 • opisać sposoby rozdzielenia roztworów właściwych (ciał stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki;
 • zaplanować doświadczenie pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (ciał stałych w cieczach) na składniki;
 • umieć posługiwać się pojęciem rozpuszczalności jej przeliczaniem (sól bezwodna – hydrat itp)


2. Stechiometria

 • dokonywać interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym (dla gazów);
 • wykonywać obliczenia z uwzględnieniem wydajności reakcji i mola dotyczące: mas substratów i produktów (stechiometria wzorów i rów-nań chemicznych), objętości gazów w warunkach normalnych.


3. Reakcje redoks

 • wykazywać się znajomością i rozumieniem pojęć: stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja;
 •  obliczać stopnie utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce związku nieorganicznego i organicznego;
 • wskazać utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks;
 • przewidywać typowe stopnie utlenienia pierwiastków na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów;
 • stosuje zasady bilansu elektronowego – dobiera współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej i jonowej) – bilans jonowo-elektronowy


4. Kinetyka i statyka chemiczna

 • definiować pojęcie szybkości reakcji (jako zmiana stężenia reagenta w czasie);
 • szkicować wykresy zmian stężeń reagentów i szybkości reakcji w funkcji czasu;
 • stosować pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji do opisu efektów energetycznych przemian;
 • interpretuje zapis ΔΗ < 0 iΔH > 0 do określenia efektu energetyczne-go reakcji;
 • przewiduje wpływ: stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów i temperatury na szybkość reakcji; planuje i przeprowadza odpowiednie doświadczenia;


Pozdrawiam Damian Mickiewicz

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online

>>> KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

Brak komentarzy

Wyślij komentarz
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję