Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Plan działania 4 (04.12 – 31.12)

W sezonie przedświatecznym nieco mniejsza porcja materiału. Ale równie ważna. Zatem powtarzajmy, aby sprawniej się nam pracowało podczas lekcji online. Dacie radę.

Plan w formie pliku pdf znajduje się na naszej grupie wewnętrznej na FBMatura 2020 – Powtórka z chemiiw zakładce Pliki.

Plan działania 4 (01.12 – 31.12)
opracował Damian Mickiewicz

W tym miesiącu powinieneś/powinnaś opanować następujące rzeczy:

1. Kinetyka reakcji chemicznych

 • zdefiniować termin: szybkość reakcji (jako zmiana stężenia reagenta w czasie);
 • szkicować wykresy zmian stężeń reagentów i szybkości reakcji w funkcji czasu;
 • przewidywać wpływ: stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów i temperatury na szybkość reakcji; planować i przeprowadzać odpowiednie doświadczenia;

 

2. Efekty energetyczne reakcji chemicznych

 • stosować pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji do opisu efektów energetycznych przemian;
 • rozpoznawać efekt energetyczny reakcji na podstawie znaku entalpii;

 

3. Równowaga reakcji chemicznych

 • wykazać się znajomością i rozumieniem pojęć: stan równowagi dynamicznej i stała równowagi; zapisywać wyrażenie na stałą równowagi według podanego równania stechiometrycznego;
 • stosować regułę przekory do jakościowego określenia wpływu zmian temperatury, stężenia reagentów i ciśnienia na układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej;
 • interpretować wartości stałej dysocjacji, pH, pKw;
 • porównywać moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji.

 

4. Metale

 • opisywać podstawowe właściwości fizyczne metali i wyjaśniać je w oparciu o znajomość natury wiązania metalicznego;
 • pisać równania reakcji ilustrujące typowe właściwości chemiczne metali wobec: tlenu (Na, Mg, Ca, Al, Zn, Fe, Cu), wody (Na, K, Mg, Ca), kwasów nieutleniających (Na, K, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Mn, Cr), rozcieńczonych i stężonych roztworów kwasów utleniających (Mg, Zn, Al,Cu, Ag, Fe);
 • analizować i porównywać właściwości fizyczne i chemiczne metali grup 1. i 2.;
 • opisywać właściwości fizyczne i chemiczne glinu; umieć wyjaśnić, na czym polega pasywacja glinu i tłumaczyć znaczenie tego zjawiska w zastosowaniu glinu w technice; planować i wykonywać doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać, że tlenek i wodorotlenek glinu wykazują charakter amfoteryczny;
 • przewidywać kierunek przebiegu reakcji metali z kwasami i z roztworami soli, na podstawie danych zawartych w szeregu napięciowym metali;
 • projektować i przeprowadzać doświadczenie, którego wynik pozwoli porównać aktywność chemiczną metali, np. miedzi i cynku;
 • przewidywać produkty redukcji związków manganu(VII) w zależności od środowiska, a także dichromianu(VI) potasu w środowisku kwasowym; bilansować odpowiednie schematy reakcji (bo równania się otrzymuje dopiero po zbilansowaniu 😉 ).

 

P.S: Materiału jest dość sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online

>>> KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

Pozdrawiam Damian Mickiewicz

Brak komentarzy

Wyślij komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję