Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Plan działania 5 (01.01 – 31.01)

Styczeń to nie tylko początek roku, ale także przełomowy punkt w Waszych przygotowaniach. Zamykamy dział poświęcony wybitnie obliczeniom. To co zrobiliśmy dotychczas, będzie nam potrzebne przy następnych tematach, więc jeśli nie masz przerobionych poprzednich planów to warto je szybko nadrobić. A na czym się skupić w tym miesiącu?

Plan w formie pliku pdf znajduje się na naszej grupie wewnętrznej na FBMatura 2020 – Powtórka z chemiiw zakładce Pliki.

Plan działania 5 (01.01 – 31.01)
opracował Damian Mickiewicz

W tym miesiącu powinieneś/powinnaś opanować następujące rzeczy:

1. Równowaga chemiczna

 • klasyfikować substancje do kwasów lub zasad zgodnie z teorią Brönsteda-Lowry’ego;
 • interpretować wartości stałej dysocjacji, pH, pKw;
 • porównywać moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji;

2. Równowaga reakcji chemicznych

 • stosować termin stopień dysocjacji dla ilościowego opisu zjawiska dysocjacji elektrolitycznej;
 • przewidywać odczyn roztworu po reakcji (np. tlenku wapnia z wodą, tlenku siarki(VI) z wodą, wodorotlenku sodu z kwasem solnym) substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych;
 • uzasadniać (ilustrując równaniami reakcji) przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów, zasadowego odczynu wodnych roztworów niektórych wodorotlenków (zasad) oraz odczynu niektórych roztworów soli (hydroliza);
 • podawać przykłady wskaźników pH (fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny) i omawiać ich zastosowanie;
 • badać odczyn roztworu; pisać równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i hydrolizy soli w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej);
 • projektować i przeprowadzać doświadczenia pozwalające otrzymać różnymi metodami kwasy, wodorotlenki i sole.

3. NIEMetale

 • opisywać podobieństwa we właściwościach pierwiastków w grupach układu okresowego i zmienność właściwości w okresach – wskazywać położenie niemetali;
 • pisać równania reakcji ilustrujących typowe właściwości chemiczne niemetali, w tym reakcje: tlenu z metalami (Mg, Ca, Al, Zn) i z niemetalami (C, S, H2, P), wodoru z niemetalami (Cl2, Br2, O2, N2, S), chloru, bromu i siarki z metalami (Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu);
 • planować i opisywać doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodór (reakcja aktywnych metali z wodą i/lub niektórych metali z niektórymi kwasami);
 • planować i opisywać doświadczenie, którego przebieg wykaże, że np. brom jest pierwiastkiem bardziej aktywnym niż jod, a mniej aktywnym niż chlor;
 • opisywać typowe właściwości chemiczne wodorków pierwiastków 17. grupy, w tym ich zachowanie wobec wody i zasad;
 • przedstawiać i uzasadniać zmiany mocy kwasów fluorowcowodorowych;
 • projektować i przeprowadzać doświadczenia pozwalające otrzymać tlen w laboratorium (np. reakcja rozkładu H2O2 lub KMnO4); zapisywać odpowiednie równania reakcji;
 • zapisywać równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 30 (synteza pierwiastków z tlenem, rozkład soli np. CaCO3 i wodorotlenków np. Cu(OH)2);
 • opisywać typowe właściwości chemiczne tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 30, w tym zachowanie wobec wody, kwasów i zasad; zapisywać odpowiednie równania reakcji;
 • klasyfikować tlenki ze względu na ich charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny i obojętny);
 • planować i wykonywać doświadczenia, których przebieg pozwoli wykazać charakter chemiczny tlenku;
 • klasyfikować poznane kwasy ze względu na ich skład (kwasy tlenowe i bez tlenowe), moc i właściwości utleniające; opisywać typowe właściwości chemiczne kwasów, w tym zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy; planować i przeprowadzać odpowiednie doświadczenia (formułować obserwacje i wnioski), ilustrować je równaniami reakcji;
 • ilustrować, za pomocą odpowiednich równań reakcji, utleniające właściwości kwasów, np. stężonego i rozcieńczonego roztworu kwasu azotowego(V) (wobec Cu, Ag i Al).

 

P.S: Materiału jest dość sporo, ale jesteśmy na takim etapie, że jego opanowywanie powinno być coraz łatwiejsze 🙂
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online

>>> KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

Pozdrawiam Damian Mickiewicz

Brak komentarzy

Wyślij komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję