Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

 • W ramach pakietu otrzymasz dostęp do 8 lekcji– Tlenki – Kwasy i zasady – Sole i inne związki nieorganiczne – Teorie kwasowo zasadowe – Reakcje utleniania i redukcji – Elektrochemia –  Pierwiastki bloku s i p – Pierwiastki bloku d . Każda z nich to półtoragodzinny wykład bazujący na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Więcej o poszczególnych zajęciach  przeczytasz w opisie pojedynczych lekcji.
  Więcej o poszczególnych zajęciach  przeczytasz w opisie pojedynczych lekcji.

   

 • W ramach pakietu otrzymasz 7 lekcji nagranych– Budowa atomu, powłoki elektronowe i liczby kwantowe. – Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe – Hybrydyzacja i określanie kształtu cząsteczki – Mol i masa molowa – Stechiometria reakcji – Stężenie procentowe i molowe – Rozpuszczalność Każda z nich to półtoragodzinny wykład bazujący na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych.
  Więcej o poszczególnych zajęciach  przeczytasz w opisie pojedynczych lekcji.

 • W ramach pakietu otrzymasz dostęp do 5 lekcji: – Dysocjacja i hydroliza – Obliczenia związane z pH – Stała i stopień dysocjacji – Równowagi chemiczne – Entalpia reakcji, szybkość reakcji i katalizatory
  Każda z nich to półtoragodzinny wykład bazujący na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Więcej o poszczególnych zajęciach  przeczytasz w opisie pojedynczych lekcji.
  Więcej o poszczególnych zajęciach  przeczytasz w opisie pojedynczych lekcji.

 • Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania analizując tekst wprowadzający i selekcjonując informacje. Czas trwania: 2:28

 • • Izomeria konstytucyjna • Izomeria cis-trans • Izomeria optyczna i chiralność cząsteczek Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania: 1:57

 • • Podziału cukrów na proste i złożone • Wiązanie O-glikozydowe • Wzory łańcuchowe i taflowe (Hawortha) • Wykorzystanie reakcji Trommera do identyfikacji cukrów  • Porównanie właściwości glukozy i fruktozy • Porównanie budowy cząsteczek i właściwości skrobi i celulozy; wykrywanie skrobi • Hydroliza polisacharydów. Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania: 1:54

 • • Budowa aminokwasów i białek • Właściwości kwasowo-zasadowych aminokwasów oraz mechanizmy powstawania jonów obojnaczych • Reakcja kondensacji • Wiązania peptydowe i jego wykrywanie • Hydroliza peptydów • Denaturacja i wysalanie białek
  Dodatkowo r
  ozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania: 1:54

 • • Otrzymywanie amin alifatycznych i aromatycznych • Typowe reakcje amin i amidów • Właściwości mocznika i reakcja kondensacji • Omówienie zasadowych właściwości amoniaku i amin
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania: 1:32

 • • Budowa cząsteczek estrów i wiązania estrowego; nazewnictwo • Reakcja estryfikacji • Hydroliza kwasowa i zasadowa estrów • Budowa tłuszczów stałych i ciekłych oraz ich właściwości • Utwardzanie tłuszczów ciekłych • Reakcja zmydlania tłuszczów • Substancje powierzchniowo czynne i proces usuwania brudu •
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne.
  Czas trwania: 1:43

 • • Otrzymywanie aldehydów i ketonów • Budowa aldehydów i ketonów i ich właściwości • Omówienie prób Trommera i Tollensa
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania:  1:47

 • • Właściwości alkoholi na przykładzie metanolu i etanolu • Porównanie właściwości fizycznych i chemicznych etanolu, glikolu etylenowego i glicerolu • Różnice między fenolami a alkoholami
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne. Czas trwania:  1:37

 • • Typowe reakcje, jakim ulegają węglowodory nasycone i nienasycone i ich chlorowcopochodne • reguła Markownikowa • Mechanizmy reakcji substytucji, addycji i eliminacji • Reakcja polimeryzacji • Właściwości węglowodorów aromatycznych
  Dodatkowo rozwiążemy zadania maturalne.
  Czas trwania:  1:57

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję