Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

stechiometria

Showing all 5 results

  • Poznasz stosunki stechiometryczne i niestechiometryczne, reakcje w rozpuszczalnikach, wydajność reakcji i stopień przereagowania, podstawy analizy chemicznej: miareczkowanie i analizę wagową. Czas trwania: 1:53

  • Stechiometria reakcji chemicznych / Moment dipolowy. Ilość substancji i stechiometria wzorów.

  • Stechiometria reakcji chemicznych / Prawo gazowe / Szybkość reakcji chemicznych / Równowaga reakcji chemicznych

  • Zrobisz obliczenia stechiometryczne oparte o objętość molową gazów , poznasz zastosowanie równania stanu gazu doskonałego, skład mieszanin gazowych, odczytywanie diagramów energetycznych, określanie efektu energetycznego, zrobisz proste obliczenia termochemiczne oraz analizę zadań maturalnych.

    Czas trwania: 1:45

  • Dowiesz się co to jest dysocjacja elektrolityczna, poznasz teorię Arrheniusa, teorię Broensteda-Lowry’ego, teorię Lewisa oraz czym jest amfoteryczność.
    Czas trwania: 1:44

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję