Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Showing 25–36 of 46 results

 • Budowa atomu i układu okresowego / Elektroujemność. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowy / Stopień utlenienia. Hybrydyzacja i kształt cząsteczek / Moment dipolowy. Ilość substancji i stechiometria wzorów

 • Bilansowanie reakcji redoks / Stopień utlenienia. Hybrydyzacja i kształt cząsteczek

 • Szybkość reakcji chemicznych / Równowaga reakcji chemicznych

 • Stechiometria reakcji chemicznych / Prawo gazowe / Szybkość reakcji chemicznych / Równowaga reakcji chemicznych

 • Tlenki, kwasy, zasady i sole / Elektrolity. Teorie kwasowo – zasadowe

 • Stechiometria reakcji chemicznych / Moment dipolowy. Ilość substancji i stechiometria wzorów.

 • Rozpuszczalność / roztwory i stężenia / Stany skupienia – mieszaniny i ich rozdzielanie.

 • W ramach pakietu otrzymasz 2 lekcji dotyczące roztworów: rozpuszczalność oraz roztwory i stężenia.

 • Poznasz wprowadzenie do równowagi chemicznej, obliczanie składu równowagowego, konsekwencje odwracalności reakcji chemicznych: regułę przekory oraz katalizę.
  Czas trwania: 1:59

 • Poznasz równanie kinetyczne, rząd reakcji oraz wpływ zmiany parametrów na szybkość reakcji chemicznej dowiesz się jak wyznaczać równanie kinetyczne i reakcje złożone
  Czas trwania: 1:51

 • Zrobisz obliczenia stechiometryczne oparte o objętość molową gazów , poznasz zastosowanie równania stanu gazu doskonałego, skład mieszanin gazowych, odczytywanie diagramów energetycznych, określanie efektu energetycznego, zrobisz proste obliczenia termochemiczne oraz analizę zadań maturalnych.

  Czas trwania: 1:45

 • Poznasz charakterystykę i właściwości chemiczne związków, nazewnictwo, charakter chemiczny i układ okresowy pierwiastków, dowiesz się jak otrzymywać kwasy, zasady, sole i tlenki.
  Czas trwania: 1:57

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję