Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Plan działania 1 (1.09-1.10) 2019/2020

Zaczynając przygotowania do matury pamiętaj, żeby podchodzić z ograniczonym zaufaniem do materiałów oferowanych przez osoby, które bazują na stwierdzenie, że dzięki swoim materiałom zdobyły wysokim wynik na egzaminie maturalnym. Nie ma gwarancji, że notatki takie nie powielają typowych, lub nie wprowadzają nowych błędów. W sieci można dostać cieszące się mniejszą lub większą sławą tzw. notatki, ale pamiętajmy, by nigdy takim materiałom nie ufać – konsultujmy wszelkie podejrzenia z bardziej kompetentnymi osobami. Przez kilka lat bardzo dużą popularnością cieszyły się notatki pewnego studenta medycyny – zawierały one niestety bardzo liczne błędy. Sprzedana ilość tych materiałów nie jest równoznaczna z ich jakością. Niemniej jednak do matury przyda się systematyczność podczas opanowywania materiału. Co więc robić? Od czego zacząć?  W tym dokumencie znajdziesz zagadnienia, które warto opanować na początku roku, aby koniec roku zakończył się happy endem 🙂 Takie plany będą pojawiać się co miesiąc więc śledź nas uważnie. 

Plan w formie pliku pdf znajduje się na naszej grupie wewnętrznej na FB Matura 2019 – Powtórka z chemii w zakładce Pliki.

Plan działania (1.09 – 1.10)
opracował Damian Mickiewicz

 

1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna:

 • obliczyć masę atomową pierwiastka na podstawie jego składu izotopowego; ustalić skład izotopowy pierwiastka (w % masowych) na podstawie jego masy atomowej;
 • zastosować pojęcie mola;
 • odczytać w układzie okresowym masy atomowe pierwiastków i na ich podstawie obliczyć masę molową związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach;
 • ustalić wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego (nieorganicznego i organicznego) na podstawie jego składu wyrażonego w % masowych i masy molowej;

 

2. Struktura atomu – jądro i elektrony:

 • określić liczbę cząstek elementarnych w atomie oraz skład jądra atomowego, na podstawie zapisu AZE
 • zastosować zasady rozmieszczania elektronów na orbitalach w atomach pierwiastków wieloelektronowych;
 • zapisać konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z=36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach (zapisy konfiguracji: pełne, skrócone i schematy klatkowe);
 • określić przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu okresowego (konfiguracje elektronów walencyjnych);
 • Zastosować regułę helowca i wskazać trwalsze konfiguracje
 • wskazać związek pomiędzy budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym.

 

3. Wiązania chemiczne.

 • przedstawić sposób, w jaki atomy pierwiastków bloku s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów lub cząsteczek);
 • zastosować pojęcie elektroujemności do określenia (na podstawie różnicy elektroujemności i liczby elektronów walencyjnych atomów łączących się pierwiastków) rodzaju wiązania: jonowe, kowalencyjne niespolaryzowane (atomowe, niespolaryzowane), kowalencyjne spolaryzowane (atomowe spolaryzowane), koordynacyjne;
 • zapisać wzory elektronowe typowych cząsteczek związków kowalencyjnych i jonów, z uwzględnieniem wiązań koordynacyjnych (np. wodoru, chloru, chlorowodoru, tlenku węgla (IV), amoniaku, metanu, etenu i etynu, NH4+, H3O+, SO2 i SO3);
 • przypisać typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) w prostych cząsteczkach i jonach związków
 • określić typ wiązania (σ i π) w prostych cząsteczkach;
 • opisać i przewidzieć wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, wodorowe, metaliczne) na właściwości fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych.

 

Pozdrawiam Damian Micki

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego! Jeśli potrzebujesz pomocy, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online 🙂
>>> 
KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

Brak komentarzy

Wyślij komentarz
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję