Masz u nas konto?

Tutaj możesz zalogować się na platformę z wykupionymi lekcjami

Plan działania 3 (01.11 – 01.12)

Już 2 miesiące intensywnej pracy zarówno za nami jak i za Wami. Ruszamy więc z nową porcją materiału do powtórzenia, aby sprawniej się nam pracowało podczas lekcji online. Oczywiście znowu jest tego „trochę” – ale wierzę, że wspólnymi siłami dacie wszyscy radę.

Plan w formie pliku pdf znajduje się na naszej grupie wewnętrznej na FBMatura 2020 – Powtórka z chemiiw zakładce Pliki.

Plan działania 3 (01.11 – 01.12)
opracował Damian Mickiewicz

 

W tym miesiącu powinieneś/powinnaś opanować następujące rzeczy:

1. Rozpuszczalność i roztwory hydratów

 • opisać różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym;
 • odczytywać rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności;
 • obliczać ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze
 • prowadzić obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość;
 • obliczać stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności;
 • obliczać niezbędne ilości substancji i rozpuszczalnika do przygotowania roztworu z użyciem związków uwodnionych (hydratów);
 • odnosząc się do tej samej ilości rozpuszczalnika przeliczać rozpuszczalność związku bezwodnego na rozpuszczalność hydratu i na odwrót.


2. Elektrolity i zjawiska w roztworach wodnych

 • pisać równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej soli;
 • wyjaśniać, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów, zapisywać równania dysocjacji elektrolitycznej zasad i kwasów; definiować kwasy i zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa);
 • definiować pojęcia: wodorotlenku, kwasu; rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada; zapisuje wzory sumaryczne  wodorotlenków i kwasów
 • opisywać budowę wodorotlenków i kwasów;
 • planować i wykonywać doświadczenia, w wyniku których można otrzymać
  wodorotlenek, kwas beztlenowy i tlenowy (np. NaOH, Ca(OH)2,
  Al(OH)3, HCl, H2SO3); zapisywać odpowiednie równania reakcji
 • klasyfikować substancje do kwasów lub zasad zgodnie z teorią Brönsteda-Lowry’ego;
 • przewidywać odczyn roztworu po reakcji (np. tlenku wapnia z wodą, tlenku siarki(VI) z wodą, wodorotlenku sodu z kwasem solnym) substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych;
 • projektować i przeprowadzać doświadczenia pozwalające otrzymać różnymi metodami kwasy, wodorotlenki i sole.
 • podać przykłady wskaźników pH (fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny) i omówić ich zastosowanie; badać odczyn roztworu;
 • analizować proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; proponuje sposoby ograniczające ich powstawanie.
 • interpretować wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); umieć wykonać doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości itp.);
 • opisywać właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów;
 • projektować i przeprowadzać doświadczenia pozwalające otrzymać różnymi metodami sole i pisze równania reakcji ich otrzymywania;
 • pisać równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i hydrolizy soli w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej);
 • wyjaśniać pojęcie reakcji strąceniowej, projektować i wykonywać doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, pisać odpowiednie równania reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy, na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskować o wyniku reakcji strąceniowej;
 • wymienić zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI), fosforanów(V) i chlorków.

 

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online

>>> KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

Pozdrawiam Damian Mickiewicz

Brak komentarzy

Wyślij komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję